Spoedgevallendienst

Onze regio kent sinds jaren een uitstekende regeling voor de opvang van spoedgevallen.

Het is niet de bedoeling daar gebruik van te maken voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld. Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een nabloeding.

Om te weten welke tandarts “dienst” doet kunt u bellen 055 – 3663043. De telefoonbeantwoorder geeft aan welke tandarts bereikbaar is. De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen.

Tijdens de weekenddienst/avonddienst wordt een behandeling contant afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie die u kunt inleveren bij uw Zorgverzekeraar.

De avonddienst loopt van maandag tot en met donderdag van 18:00 tot 08:00 uur. De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 12:00 tot en met maandag 08:00 uur.